Lesostep v Kurajské kotlině na Altaji. V této suché oblasti s ročním úhrnem srážek kolem 250 mm převládá suchá step s pelyňky a kostřavami, na vlhčích půdách severně orientovaných svahů a v nivách periodických potoků se však pravidelně vyskytují modřínové lesy. Tato krajina se zdá být dobrou analogií jihomoravských a jihoslovenských pahorkatin vrcholného glaciálu. Snímek © Milan Chytrý.