Stepotundra u ledovce Bolšoj Akturu na jižním ruském Altaji. Vlhčí dno údolí je porostlé druhově chudou tundrou s dominancí trpasličí břízy, zatímco na suchém svahu se vyskytuje druhově bohatá luční step. Tundrové a stepní formace se v dnešní Evropě v tak těsném sousedství nikde nevyskytují, podle fosilních pylových záznamů však stepotundra zřejmě byla běžným typem středoevropské krajiny ve vrcholném glaciálu. Snímek © Milan Chytrý.