Rašeliniště v údolí pod Seminským hřbetem na severním Altaji. V této srážkově bohatší horské krajině převládají lesy s limbou, smrkem a modřínem, které se střídají s menšími ostrůvky keřové tundry s trpasličí břízou, porosty vlhkomilných vysokých bylin a lučních stepí. Podobnou krajinu lze rekonstruovat podle vrcholně glaciálních pylových spekter získaných z rašelinišť v horských údolích Západních Karpat. Snímek © Milan Chytrý.