6. Rekonstrukce stromovité plavuně Lepidodendron mannebachense podle nálezů zachovaných v sopečném popelu v okolí městečka Radnice na Rokycansku. Vpravo je mladý jedinec před založením koruny, vlevo pak dospělý strom téhož druhu. Dospělé exempláře dorůstaly výšky patrně kolem 20–25 m. Kresba © Jiří Svoboda.