5. Tropický mokřadní les z rozhraní staršího a mladšího pennsylvanu. V této době již převládají stromovité kapradiny, nahosemenné kordaity a přesličky, zatímco populace stromovitých plavuní jsou podstatně vzácnější. Rekonstrukce zachycuje karbonský prales v okolí Nýřan u Plzně. Malba © Jiří Svoboda.