4. „Pařez“ stromovité plavuně rodu Lepidodendron zachovaný v růstové pozici ve stropu uhelné sloje. Ve skutečnosti se nejedná o „zkamenělou“ část kmene, tedy rostlinná pletiva, ale o horninovou výplň dutiny uvnitř kmene. Samotný kmen dnes tvoří jen asi 2 cm silná vrstvička uhlí lemující vnější stěny výlitku dutiny. Průměr pařezu je přibližně 25 cm. Okolo se nacházejí zbytky větví téže rostliny ulomené vahou sopečného popela zadrženého v koruně stromu. Lokalita Ovčín u Radnic. Snímek © Stanislav Opluštil.