2. Spodní část kmene (výlitek dutiny) stromovité plavuně rodu Lepidophloios pohřbené ve vrstvě sopečného popela v růstové pozici. Způsob zachování podobný jako u obr. 4. Výška odkryté části kmene kolem 2 m. Lokalita Ovčín u Radnic. Snímek © Martin Frouz.