1. Karbonský tropický les z počátku pennsylvanu. Dominantu tvoří různé druhy stromovitých plavuní. Nevětvené olistěné kmeny patří mladým plavuním, u nichž se ještě nevytvořila koruna. Listnaté stromy při okrajích obrázku jsou kordaity. Malé, kapradinám podobné stromky v popředí jsou semenné kapradiny rodu Medullosa. Rekonstrukce vychází z pralesa zasypaného sopečným popelem a odkrytého na Rokycansku. Malba © Jiří Svoboda.