7. Distální hlavice nalezeného femuru (kolena), na které jsou vidět mineralizované útvary kopírující průběh měkkých tkání. Snímek © Martin Košťák.