6. Rekonstrukce svrchnotriasového dinosaura rodu Coelophysis, nejblíže odpovídajícího „autorovi“ stopy z bohdašínského souvrství. Malba © Petr Modlitba.