4. Příčný řez dinosauří kostí s viditelnými Haversovými kanály. Zobrazená plocha má ve skutečnosti rozměry 1,4 × 1 mm. Snímek © Martin Košťák.