2. Paleogeografie Země ve svrchní křídě (nahoře) a ve svrchním triasu (dole). Podle Golonky a Scotese upravil Martin Mazuch.