3. Dva rody, koľko druhov? Systematika európskych deinotérií je značne komplikovaná a veľmi nejednotná, je založená hlavne na rozmeroch a morfológii zubov, sčasti na tvare sánky a zakrivení spodných klov. Všeobecne sú uznávané dva rody (Prodeinotherium a Deinotherium), počet druhov je však u rôznych autorov diametrálne odlišný. Najstarším európskym druhom je Prodeinotherium cuvieri (syn. P. hungaricum), ktorý žil v spodnom miocéne. Viacerí autori neuznávajú validitu tohto taxónu a zaraďujú ho do druhu P. bavaricum, ktorý vyhynul koncom stredného miocénu. V tom čase sa objavuje progresívnejší a rozmerovo väčší druh Deinotherium giganteum. Posledným európskym druhom bol D. proavum (syn. D. gigantissimum), ktorý patril medzi najväčšie chobotnatce vôbec a žil v období vrchného miocénu až spodného pliocénu. (Ilustrácie © Matúš Hyžný)