1. Lebka druhu Deinotherium giganteum. Veľkosť nosových otvorov a ich posun smerom dozadu jasne indikujú prítomnosť chobota. Otázkou je však jeho dĺžka a tvar. (Ilustrácie © Matúš Hyžný)