Hyolit Haplophrenites. Kresba © M. Collinsové (upraveno).  Kresby byly distribuovány mezi účastníky příležitostných exkurzí organizovaných Yoho-Burgess Shale Foundation.