Problematický organismus rodu Scenella. Kloboukovitá schránka o průměru do 6 mm byla Walcottem pokládána za měkkýše třídy Monoplacophora; dnes převládá názor, že jde o drobnou medúzku s unikátně zpevněným tělem, Walcottův lom v burgeských břidlicích. Snímek © J. M. de Gibert.