Srázy Skalnatých hor pod Dyleským firnovým polem jsou částečně budovány burgeskými břidlicemi, Národní park Yoho, Skalnaté hory. Snímek © J. M. de Gibert.