Spodnotriasové pískovce s typickou architekturou migrujících dun, lom Sosnowica, Polsko. Snímek © R. Mikuláš.