4. Hřebeny vln světla, znázorněné mezigalaktickými broučky, se při rozpínání prostoru od sebe vzdalují. Vlnová délka proto roste a světlo rudne.