Rekonstrukce (nahoře) fosilních pozůstatků (dole) druhu Castorocauda lutrasimilis. Snímek © Luo, CMNH, kresba © Mark A. Klinger, CMNH. Obrázek s laskavým svolením autorů.