Ing. Jindřich Moudrý (*1928) vystudoval Lesnickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Byl pověřen vytvářením české verze Lexiconu silvestre. Do skupiny „Patrona asocio Lexicon silvestre“ se na její výzvu zařadil již r. 1981. Pomohla mu k tomu znalost esperanta (od r. 1947), v němž po léta vedl bohatou korespondenci s evropskými, japonskými, čínskými a novozélandskými esperantisty, a kontakty s mnoha zahraničními lesnickými odborníky, zajímajícími se o pokrokové technologie tehdejšího „Rozvojového lesního závodu“ v Rájci, který vedl.