1. Rekonstrukce dětské lebky, Gran Dolina, erektoidní Homo antecessor, stáří 800 tisíc let; 2. Lebka z Petralony (patří mezi nálezy staré 400–200 tisíc let) s mauerskou spodní čelistí Homo heidelbergensis, stáří 500 tisíc let; 3. Rekonstrukce lebky složením ze tří jedinců erektové formy člověka, Bilzingsleben, stáří 350 tisíc let; 4. Rekonstrukce lebky H z Ehringsdorfu, starý Homo sapiens, stáří 200 tisíc let, orig. © E. Vlček