1. Nálezy hominidů na východě Afriky, které zavdaly podnět k hypotéze East side story, a nálezy v Čadu, které přispěly k jejímu vyvrácení