V takovéto podobě izolovaných kostí se zachovaly nejstarší žáby Eodiscoglossus z druhohor, které byly současníky dinosaurů. I z těchto zbytků je však patrné, že tehdejší žáby byly až neuvěřitelně podobné dnešním.