V září 2003 v Královském přírodovědeckém muzeu ve Stockholmu s devonskou lalokoploutvou rybou Eusthenopteron, která se považuje za evoluční stadium předcházející vznik obojživelníků.

Snímek © Daniel Frynta