Blanokřídlý hmyz (zde pravděpodobně příslušník čeledi Megaspilidae) je často nalézán v jantaru. Snímek