Stratigrafická tabulka významných jantarových lokalit. Hodnoty na časové ose jsou v milionech let.