B. Vogelstein je asi nejcitovanějším vědcem na světě vůbec; zabývá se nejrůznějšími aspekty molekulárních mechanizmů nádorové transformace. Laboratoř J. L. Stromingera zásadním způsobem přispěla k poznání struktury a funkce MHC-proteinů (a předtím objasnila mechanizmus působení penicilinu). R. Weinberg je předním světovým badatelem v oboru onkogenů a antionkogenů. D. Baltimore dostal v roce 1975 Nobelovu cenu (spolu s R. Dulbeccem a H. Teminem) za objev onkogenních virů.

Tabulka © Vesmír