Teoretičtí a experimenální chemičtí nobelisté mají vysoké počty citací. J. A. Pople (Nobelova cena r. 1998 za práce staré několik desítek let) je otcem jednoho z nejstarších a nejrozšířenějších kvantově-chemických programů. A. H. Zewail (Nobelova cena r. 1999) je zakladatelem femtosekundové spektroskopie, která dovoluje studovat chemické reakce v reálném čase. F. S. Rowland objevil fotochemické reakce, které vedou ke vzniku ozonové díry, a obdržel za to Nobelovu cenu r. 1995 (spolu s P. J. Crutzenem a M. J. Molinou).

Tabulka © Vesmír