1000–2000 citací má větší počet dalších vědců, např. T. Boublík (Přírodovědecká fakulta UK), M. Buděšínský (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR), P. Čársky (Ústav fyzikální chemie J. H. AV ČR), J. Čížek (University of Waterloo), A. Fojtík (Ústav fyzikální chemie J. H. AV ČR), J. Holeček (Univerzita Pardubice), J. Hrušák (Ústav fyzikální chemie J. H. AV ČR), P. Kočovský (University of Glasgow), P. Kratochvíl (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), A. Lyčka (Univerzita Pardubice), V. Mareček (Ústav fyzikální chemie J. H. AV ČR), I. Nezbeda (Ústav chemických procesů AV ČR), J. Plešek (Ústav anorganické chemie AV ČR), Z. Samec (Ústav fyzikální chemie J. H. AV ČR), B. Štíbr (Ústav anorganické chemie AV ČR), K. Štulík (Přírodovědecká fakulta UK), K. Ulbrich (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), B. Wichterlová (Ústav fyzikální chemie J. H. AV ČR), R. Zahradník (Ústav fyzikální chemie J. H. AV ČR) a další.

Tabulka © Vesmír