500–1000 citací má větší počet fyziků, např. I. Bartoš (FZÚ AV ČR), J. Bičák (MFF UK), V. Dvořák (FZÚ AV ČR), P. Exner (ÚJF AV ČR), R. Gerber (Salford University), M. Glogarová (FZÚ AV ČR), P. Hájíček (University Bern), R. Kotecký (CTS UK a AV ČR), S. Krupička (FZÚ AV ČR), K. Kuchař (University Utah), M. Šob (ÚFM AV ČR), P. Šeba (Univerzita Hradec Králové), Z. Šimša (FZÚ AV ČR), P. Šmilauer FZÚ AV ČR), Z. Šroubek, J. Stern (Institute Physique Nucleaire, Orsay), M. Vaněček (FZÚ AV ČR), B. Velický (MFF UK).

Několik českých fyziků (např. J. Řídký, M. Taševský, V. Vrba, S. Němeček, J. Masík, R. Leitner, J. Cvach, J. Žáček, Š. Valkár, A. Valkárová) je spoluautory značného počtu zpravidla vysoce citovaných publikací velkých (několikasetčlenných) mezinárodních týmů zabývajících se experimentální fyzikou elementárních částic. Tyto pracovníky jsme do uvedeného přehledu nezařadili.

Zajímavé žebříčky nejcitovanějších světových fyziků a nejcitovanějších fyzikálních prací lze najít na webových stránkách ">www.slac.stanford.edu/spires/hep/analytics/... a www.slac. stanford.edu/spires/hep/analytics/author.rank. sort.shtml.

Tabulka © Vesmír