S potěšením sledujeme, jak chátráte, mistře!

Kresba Vladimír Jiránek