V jámách na štěrkopísek se zde těží vesměs dokonale zachovalé schránky mořských bezobratlých. Snímek R. Mikuláš