Lokalita South County Fill Pit při jihovýchodním pobřeží Floridy. Tyto usazeniny vznikly v poslední meziledové době a jsou označeny jako anastázské souvrství (Anastasia Formation). Snímek vznikl při terénní exkurzi během 2. mezinárodní konference o bioerozi v dubnu 1998. Účastníci exkurze zde určili několik druhů bioerozivních stop clionidních hub. Snímek R. Mikuláš