Tento kmen - zkamenělé hnízdo - lze vidět v Muzeu araukaritů, které vzniklo r. 1999 v baště městského opevnění v Lounech - založilo ho sdružení Araukarit. Vletový otvor (druhá dutina od spoda) je 14 cm dlouhý, 9 cm široký a 5 cm vysoký. Při okraji kmene se zpočátku nálevkovitě zužuje, posléze ústí do velké dutiny uvnitř kmene. O 80 cm výše je další otvor, jehož tvar je však asi podstatně pozměněn tlením a tím, že dřevo bylo unášeno řekou. Zajímavostí jsou i klikaté chodbičky larev hmyzu, které jsou na několika místech patrné na povrchu kmene.

Snímek © Miroslav Kukla