5. Příklady některých nálezů ze sedimentů zaniklého jezera Švarcenberk: a) šupina okouna datovaná do doby před 12 500 lety, b) plody vodních rostlin – růžkatce ponořeného, rdestu plovoucího, řečanky mořské, leknínu bílého, stulíku žlutého; drobné trny v pravé dolní části obrázku pocházejí z oříšků kotvice plovoucí, c) pylové zrno kotvice plovoucí, d) vícebuněčná kolonie (cenobium) řasy Pediastrum duplex