2. Letecký snímek s vyznačením plošného rozsahu původního jezera Švarcenberk a místa nálezu pazourkových artefaktů datovaných do střední doby kamenné (označeno křížkem), v popředí obec Ponědrážka