Zimní terénní průzkum na místě vypuštěného rybníka Švarcenberk, který vedl k nečekanému objevu rozsáhlé jezerní pánve