Koncentrace prašného aerosolu PM10 v ovzduší v letech 1994–1998 (průměrné hodnoty v mikrogramech na metr krychlový)