Fourierovo spektrum signálu rentgenového zdroje Sco X-1 (podle M. Van Der Klise a kol., Astrophysical Journal 469, L1, 1996). Dobře patrné je zde charakteristické zdvojení kvaziperiodických oscilací, o němž se hovoří v textu. Na obrázku jsou rovněž vyznačeny kmitočty odpovídající třetímu (III.) a čtvrtému (IV.) částkovému tónu k des1, které spadají do formantové oblasti trubky (viz např. J. Burghauser, A. Špelda: Akustické základy orchestrace, Panton, Praha 1967).