5. Anion B12H122–. O = B–H představuje nejsymetričtější možnou chemickou strukturu, ještě symetričtější než populární fulleren C60; na obrázku jsou pro přehlednost vynechány „terminální“ vodíkové atomy (jeden na každém vrcholu, směřující radiálně ven ze skeletu).