Apelovo a Tollensovo schéma syntézy AEH

Podle tohoto schématu může kdokoliv připravit AEH v každé laboratoři. Reakce zřejmě probíhá tak, že se nejdříve všech šest vodíků v acetonu nahradí šesti skupinami HOCH2– (z formaldehydu), ze dvou sousedních skupin HOCH2– se odštěpí voda za vzniku oxacyklohexanového kruhu, a konečně se původní ketoskupina (–CO–) acetonu zredukuje na skupinu –CHOH– na úkor formaldehydu, který zoxiduje na kyselinu mravenčí. Průběh je tedy poměrně složitý, ale srozumitelný (viz Apel M., Tollens B, Ann. 289, 46, 1896).