Želva paprsčitá (Geochelone radiata) je na některých místech jihozápadního Madagaskaru ještě dosti hojná. Zřejmé je to zejména v podvečerních a brzkých ranních hodinách, kdy želvy "vyrazí" v celých skupinkách na pastvu.

Zajímavý je vztah paprsčitých želv a dosud nepříliš rozvinutého automobilizmu. Želvy překážejí automobilům, ale ani ten nejbezcitnější kruťas želvu nepřejede. Musí zastavit a odnést ji ze silnice (ne snad, že by lidé na Madagaskaru nějak obzvláště podléhali citům, ale zkuste zdolat 30 cm vysoký pevný hrbol). Mnohem osudnější je však vzájemný vztah pro želvy. Zdejší silnice jsou totiž nezpevněné a čas od času potřebují znovu "protáhnout" bagrem. Tak vznikají hluboká, a hlavně dlouhá koryta s příkrými stěnami. Když do nich želva spadne, už nikdy nevyleze a uhyne. Jsou cesty, kde se prázdné krunýře povalují po desítkách.

Snímek Pavel Hošek