Původně byl cedr libanonský (Cedrus libani) rozšířen v Libanonu a v menší části Sýrie a Turecka. Dnes přežívá jen ve zbytcích původních populací ve starých horských lesích.

Kresba Robert Čermák