Řezy záhadnou fosilií vypadající jako drobný pytlík posetý šupinami. Možná drobný predátor, který byl nalezen jak na devonských karbonátových plošinách u Křtin na Moravě, tak i na zbytcích lemového útesu okolo bývalých čedičových hor u Horního Benešova. Na snímku je vidět srdcovitý průřez řadou šupin. Z nich vyčnívají výběžky dovnitř kostry, které jsou soustředně pokryty vrstvičkami skeletální hmoty. Ta musela být vylučována z měkkých tkání organizmu.