Nahoře: zvětšený pohled na několik orthotecidů a hyolitidů. Ventrální pohled na dva hyolitidy (dolní dva snímky) s jedním párem svalových vtisků poblíž okraje liguly (vpravo dole), a dvěma podélnými svalovými stopami poblíž okrajů břišní strany (vlevo dole). Vše ze středního kambria, Tizi n’Tichka, Maroko, zvětšeno 10krát.