Úlomky helénu hyolitida A, zvětšen 17krát, B, zvětšen 100krát. Střední kambrium, Tizi n’Tichka, Maroko