Nohoře: Jedna z interpretací měkkých tkání hyolitida (Marek a Yochelson, 1976). Rekonstrukce pochází ze 70. let. Nové nálezy ji však do dnešních dnů nezpochybnily s výjimkou tvaru střeva, který odpovídá tvaru písmene U a není kličkovitý.

Dole: Dvě různé interpretace životní pozice a základního uspořádání orgánů hyolitida. Zažívací soustava u rekonstrukce nahoře má podobu smyčky. (Krus, 1996)