Nahoře: Rekonstrukce hyolitida se zavřeným víčkem a s helény. Dole: Rekonstrukce ortotecida se zavřeným víčkem. (Marek, 1963)