Ocas ichthyostegy opatřený ploutevním lemem, který je na spodní straně mechanicky obroušen. Je to doklad toho, že se tento živočich již pohyboval zčásti na souši. Snímek © Z. Roček